ACTIVITEITEN EN VERENIGINGEN

BIJBELKRINGEN

Bijbelkring 2 Vergadert eenmaal per maand op de zondagavond van september tot juni. Contactpersoon: Iede ten Wolde.
Bijbelkring Vergadert eenmaal per twee weken op de woensdagavond. De plaats van samenkomst is wisselend. Contactpersonen : Cora Knol-Bout & Bertine Geluk-Groot
Gespreksgroep X Vergadert eenmaal per maand op zondagavond Contactpersoon: Frits Brink

JEUGD

Jonge jeugdvereniging Rock Steady Voor deze vereniging wordt het materiaal “Rock Steady” van Youth for Christ gebruikt. Het streven is om eens in de paar jaar een Youth Alpha te houden. Bijeenkomst op zondag om de week, van 19.30 tot 21.00 uur in het Kruispunt van de Leliekerk. Leeftijd: 12 tot 18 jaar.
Jongerenkring Het Verbond Deze kring is een pilot gestart, voor iedereen van 18 tot 30 jaar of voor wie zich thuisvoelt bij deze leeftijdsgroep.  Bijeenkomsten in de vorm van kringconcept. Voor interesse of vragen kan je contact opnemen met Thomas Scholtz of Jelle Knol.
Tienerclub Eén keer per maand is er tienerclub. Aanvang om 09.30 uur, gelijk met de dienst, tot het moment van collecte. Tieners die op de middelbare school zitten zijn welkom om mee te doen. Leiding: Bertine Geluk-Groot.

VROUWENVERENIGING

Vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” Vergadert op woensdag om de week van 15.00 – 16.30 uur in de consistorie van de Leliekerk. Contact: Mieke ten Wolde-Heijblom.

GEBEDSGROEP

Gebedsgroep Eén keer in de twee weken komt de gebedsgroep op vrijdag bijeen van 09.00 – 10.00 uur. We bidden tijdens dat uur voor onze gemeente in de breedste zin van het woord. We danken voor blijde dingen, dragen kerkelijke activiteiten op en bidden voor persoonlijke zorgen van gemeenteleden. Daarvoor hanteren we nadrukkelijk de regel  dat alles waar we binnenskamers voor bidden, ook absoluut binnenskamers blijft. Als u ook met ons mee wilt bidden, bent u van harte welkom. Maar u kunt ons ook vragen om voor bepaalde (persoonlijke) zaken te bidden. Contactpersoon: Lijdie Vrooland-Westerveld
OVERIGE ACTIVITEITEN & VERENIGINGEN
STARTZONDAG
Aan het begin van het kerkelijk jaar in September hebben wij altijd een gezinsdienst waarbij iedereen van jong tot oud zijn bijdrage kan leveren. Na de dienst is er tijd voor koffie en lunch en een spelletje. *I.v.m. corona helaas geen activiteiten buiten de dienst
CATECHESATIE
De catechisaties (het geloofsonderwijs aan de tieners) worden gegeven van september tot aan Pasen, met een decemberstop in de drukke maand december. Er zijn drie leeftijdsgroepen: 12-13 jaar; 14-15 jaar en 16+. Tieners die lid zijn van de gemeente en hun ouders, krijgen automatisch bericht over de tijden en locaties van de groepen. De groepen staan ook open voor gasten. Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant, Jelle Knol. Bij voldoende interesse gaat er ook elk seizoen een ‘Verdiepingsgroep’ van start. Deze groep, onder leiding van de predikant, bespreekt de hoofdlijnen van het christelijk geloof. Alle thema’s voor belijdeniscatechese komen aan bod. Het is daarom mogelijk om aan het eind van het traject belijdenis te doen in de kerk, maar je bent ook van harte welkom als je niet van plan bent belijdenis te doen of daarover twijfelt. Wie vragen heeft of zich aan wil melden, kan contact opnemen met de predikant.
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST
Elke zondag is er na de dienst de mogelijkheid om even koffie te drinken in “Het kruispunt”. Hier kunt u even bijpraten met andere gemeenteleden of even napraten over de dienst. * I.v.m. corona momenteel geen koffiedrinken na de dienst.
KINDERBIJBELCLUB
Elke zondag tijdens de dienst is er voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar een kinderbijbelclub. Hierin wordt een verhaal verteld en daarna geknutseld of gepuzzeld of een leuk spel gedaan. We eindigen altijd met een lied. De kinderen komen vlak voor het einde van de dienst weer terug en zingen dan hun lied en laten eventueel hun knutsel zien en soms is er nog een extra verhaaltje. Voor meer informatie klik hier *I.v.m corona aangepast programma
GEZINSDIENSTEN
Een aantal keren per jaar organiseren we een gezinsdienst. Jong en oud kan hier een bijdrage leveren. De kinderen blijven ook deze hele dienst in de kerk. Maar er wordt voor voldoende afleiding gezorgd. I.v.m. corona voorlopig geen gezinsdiensten.
JEUGDDIENSTEN
Minimaal 1 keer per jaar organiseren we een jeugddienst. We nodigen een voorganger uit die de jeugd aanspreekt en ook is er vaak een muzikale bijdrage in de vorm van een band
OUDERENOCHTEND
Voor de ouderen 65+ worden er regelmatig activiteiten georganiseerd in de vorm van een koffie ochtend of knutselen.
CRECHE
Voor de allerkleinsten is er tijdens de dienst opvang in de creche. Hier wordt regelmatig voorgelezen en gezongen. Voor meer informatie klik hier
CONTACTCOMMISSIE
De contactcommissie onderhoudt contacten met leden van de gemeente. Zij verwelkomen nieuwe leden, sturen een kaart  of gaan langs bij geboorte, verjaardagen ouderen en geslaagden.
LITURGIECOMMISSIE
De liturgiecommissie bereidt samen met de predikant de zogenaamde bijzondere diensten en de diensten op feestdagen voor. Daarnaast denken we met elkaar na over de vorm en inhoud van de diensten, we zoeken naar diversiteit in de liedkeuzes en in de muzikale begeleiding. Samen proberen we steeds te zoeken naar aansprekende thema’s waar ook kinderen en jongeren bij worden betrokken. Als gemeente willen we graag in onze diensten (en daarbuiten) de naam van God groot maken, groeien in geloof en de verbinding tussen gemeenteleden versterken. Als liturgiecommissie zetten we ons ervoor in dat onze diensten daaraan bijdragen. Omdat we ook graag een gastvrije en toegankelijke gemeente willen zijn, proberen we onze diensten toegankelijk en begrijpelijk te maken voor wie minder bekend is met de bijbel en kerkdiensten.
KINDERKERSTFEEST
De commissie zorgt ervoor dat er op eerste kerstdag voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar (basisschool) een boekje en wat lekkers is. Dit wordt na de kerstdienst uitgedeeld. Ook kinderen die die ochtend te gast zijn krijgen een boekje en tractatie.
TERUGBLIK OP STARTZONDAG 2019
Naast een gezellig samenzijn na de dienst was er ook een leuke activiteit georganiseerd. Alles natuurlijk geheel vrijblijvend. De opdracht was om verschillende bijbelverhalen met je groep uit te beelden en dat zo origineel mogelijk. Hieronder een voorbeeld van enkele inzendingen.
G-8MVF8SGDYW