OVER ONS

Hier vindt u meer informatie over onze missie en visie
BENT U NIEUW HIER ?

ONZE MISSIE & VISIE

“Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.”

Als Nederlands Gereformeerde Kerk geloven wij in leven, sterven, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus en in zijn terugkomst. We aanvaarden de Bijbel als richtsnoer voor ons denken en handelen. Als  gemeente van Krommenie zien we het als onze missie om Gods licht te verspreiden door zijn naam te loven, van zijn woord te leren en in zijn liefde te leven.

Visie: Waar gaan we voor, hoe willen we zijn?

 • We willen de normen van de Bijbel hooghouden en ons doen en laten toetsen aan Gods woord.
 • We willen een open, actieve en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zijn gaven inzet en nieuwe mensen zich van harte willen aansluiten.
 • We willen ons inzetten om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden in Krommenie en omgeving.
 • We willen een eigentijdse actieve gemeente zijn, waarvan de leden groeien in hun relatie met God.
 • We willen een liefdevolle gemeenschap zijn, waar mensen omzien naar elkaar, pastorale zorg geven en ontvangen en waar het gebed een belangrijke plaats inneemt.

We werken onze visie uit in de volgende driedeling:

 • Kerk naar boven
 • Kerk naar binnen
 • Kerk naar buiten

 

Wat verstaan we onder “Kerk naar boven”

We zijn voortdurend gericht op de verticale relatie met onze Heer en het groeien in geloof.

Kernbegrippen:

 • Zondagse diensten – we komen bijeen tot eer van God en zijn gericht op diensten die opbouwend en inspirerend zijn voor ons geloof.
 • We zijn gericht op Toerusting en Persoonlijke groei – Alphacursus, gemeentekringen voor jong en oud – groeien in geloof en onderlinge samenhang.

Wat verstaan we onder “Kerk naar binnen”

We zijn voortdurend gericht op onze onderlinge verbondenheid als broeders en zusters, een goede communicatie en duidelijke organisatie.

Kernbegrippen:

 • Pastoraat – omzien naar elkaar in bezoek, gesprek en gebed.
 • Diaconaat – omzien naar elkaar en praktische ondersteuning waar nodig.
 • Jeugdwerk – je hoort er allemaal bij.
 • Onderlinge samenhang – we werken samen tot opbouw van de gemeente.
 • Communicatie – we zijn open en transparant.
 • Organisatie – we werken met duidelijke taakomschrijvingen en draaiboeken.
 • Betrokkenheid – iedereen doet mee en zet zijn gaven in.

Wat verstaan we onder “Kerk naar buiten”

We zijn voortdurend gericht op onze taak het evangelie van Jezus Christus te verspreiden.

Kernbegrippen:

 • We zijn ons ervan bewust dat we navolgers zijn van Christus en ons christelijk geloof uitdragen door onze levenshouding.
 • Missionaire taken – we zoeken naar mogelijkheden en grijpen kansen om het evangelie  in Krommenie te verspreiden in woord en daad.
 • Zendingsprojecten – we voelen ons verantwoordelijk bij te dragen aan projecten in de Wereld die gericht zijn op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad.
 • Samenwerking en externe contacten – we zoeken naar overeenkomsten en zijn gericht op samenwerking.

LOGO

De missie van de Leliekerk is verbeeld in ons logo. Het logo laat zien dat we met verschillende mensen, jong en oud, samen verbonden zijn door Jezus Christus, de gekruisigde. Hijzelf staat centraal en zij verzamelen ons om het kruis heen. Zo vormen we een gemeenschap, gesymboleerd door de cirkel. Maar we strekken onze handen uit naar buiten die cirkel, naar de mensen in onze omgeving en verder weg.

WIE GAAT ER VOOR

Sinds februari 2022 is onze gemeente vacant

Voel je evengoed vrij om contact op te nemen. Ook als je geen lid bent van de kerk, en/of zelf niet gelovig bent, maar een vraag hebt of een luisterend oor zoekt.

Mailadres: predikant@leliekerk.nl

 

Heb je vragen misschien vind je hier het antwoord.

Hoe laat begint de dienst?

Je bent elke zondag van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen. We beginnen om 10 uur.

Waar is de Leliekerk te vinden?

Het adres van de  NGK Krommenie Leliekerk is: Lisdoddelaan 1, 1562 SK  in Krommenie.
Parkeren kan in de wijk rondom de kerk.

Meer informatie op onze contactpagina

Hoe lang duurt een dienst?

Een dienst duurt meestal 5 kwartier, soms een uur en bijzondere diensten kunnen 1 1/2 uur zijn.

Moet ik speciale kleding aan?

Nee, je mag dragen waar jij je prettig bij voelt.

Kan ik aan een bijbelkring of andere activiteit meedoen?

Jazeker, je bent altijd welkom ook als je nog geen lid van de kerk bent. Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten.

Wat wordt er gezongen en hoe is de begeleiding?

We zingen liederen, psalmen en gezangen uit veel verschillende liedbundels zoals o.a. : Opwekking, liedboek voor de kerken, Sela liederen en kinderliederen. De begeleiding is meestal op piano en/of orgel, regelmatig aangevuld met viool of blaasinstrumenten, Onze liederen worden via een beamer op een scherm getoond.

De kerkdiensten worden ook uitgezonden met beeld, soms is dat met tekst. Maar er staan ook veel teksten in de liturgie die gestuurd wordt. Wil je deze ook ontvangen ga dan even naar de contactpagina en stuur een mail.

Is er iets te doen voor mijn kinderen?

Voor de kinderen van 0-4 jaar is er gedurende de gehele kerkdienst een crèche. Aan het eind van de dienst, tijdens het kindermoment komen ook de kleintjes terug in de dienst.

Voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar is er tijdens de dienst kinderbijbelclub. De Parels voor de groepen 1 t/m 3 en de Schatgravers voor de groepen 4 t/m 6. De kinderen starten samen met de gemeente maar gaan al vrij snel naar de club voor hun eigen programma. Aan het eind van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal en is er een kindermoment.

Voor de kinderen van 11 t/m 13 jaar is er de Spoorzoekers, deze komen om de week bij elkaar in het Kruispunt.

Lees hier meer over onze activiteiten voor de jeugd en kinderen.

Kan ik met iemand praten voor als ik nog meer vragen heb?

Natuurlijk kun je altijd contact met ons opnemen via onze contactpagina, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op. 

GIFTEN

STICHTING “RED EEN KIND”

Een groot aantal gemeenteleden betaalt maandelijks via de bankrekening van de Stichting.

Via de Stichting “Red een Kind” zijn twee jongens in Tamil Nadu, India, financieel geadopteerd.

Red een Kind: IBAN nr. NL91 ABNA 0844 640 972 t.n.v. St. Red een Kind van de NGK te Krommenie

METHODES VOOR COLLECTEREN

In de Leliekerk zijn er verschillende mogelijkheden om een gift te geven tijdens de collecte. Je kunt contant betalen, via collectebonnen en ook via de contactloze methode GIVT, lees hier meer over GIVT.

Collectebonnen zijn te krijgen via Akke v.d. Geer-ten Wolde  

GIFTEN & BIJDRAGE

Kerk:              

IBAN nr. NL57 INGB 0000 6041 77 t.n.v. Ned. Geref. Kerk Krommenie

IBAN nr. NL53 RABO 0333 9012 31 t.n.v. Ned. Geref. Kerk Krommenie

Diaconie:                   

IBAN nr. NL53 RABO 0333 9010 37 t.n.v. Ned. Geref. Kerk te Krommenie

Zending / evangelisatie                   

IBAN nr. NL40 INGB 0009 6823 25 t.n.v. Zendingscommissie Ned. Geref. Kerk

G-8MVF8SGDYW