Leliekerk
Krommenie

Vacatures

 

Profiel Gemeente

Profiel van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Krommenie                     

De missie van de Leliekerk is:

“Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.” 

We streven als gemeente naar het volgende:

  • We willen de normen van de Bijbel hooghouden en ons doen en laten toetsen aan Gods Woord.
  • We willen een eigentijdse actieve gemeente zijn, waarvan de leden groeien in hun relatie met God.
  • We willen een liefdevolle gemeenschap zijn, waar mensen omzien naar elkaar, pastorale zorg geven en ontvangen en waar het gebed een belangrijke plaats inneemt.
  • We willen een open, actieve en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zijn gaven inzet en gasten van harte welkom zijn en zich willen aansluiten.
  • We willen ons inzetten om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden in Krommenie en omgeving. Iedereen is welkom met zijn eigen levensvragen voor een gesprek en/of concrete hulp.

De NGK Krommenie is een streekgemeente. Landelijk maken we deel uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk Nederland. Binnen dit verband is ruimte voor verscheidenheid en verschil in beleving. Tot september 2012 had de gemeente een fulltime predikant. Op dit moment is de gemeente vacant. In maart 2013 is voor de periode van 2 jaar een missionair-jeugdwerker  aangetrokken.Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe predikant, die bij voorkeur parttime aan de slag kan gaan. 

De NGK Krommenie telt per 1 januari 2014 330 leden waaronder 90 jongeren onder de 25 jaar (48 onder de 12 jaar). Het aantal ouderen boven de 60 jaar is 105.

Naamloos1.png

De NGK Krommenie is verdeeld over 8 wijken. Leden wonen voornamelijk in Zaanstad Noord (Krommenie, Assendelft, Wormerveer). Daarnaast ook in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam.

Het jeugdwerk bestaat uit 2 kinderclubs en een crèche op de zondagochtend voor kinderen tot en met 12 jaar. Er zijn 2 jeugdclubs in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die om de week op zondagavond bij elkaar komen. Daarnaast is er voor alle tieners vanaf 12 jaar catechisatie.

Verder zijn er binnen de gemeente 4 bijbelstudie/gespreksgroepen en een vrouwenvereniging. Jaarlijks wordt er een Alpha cursus georganiseerd.

Pastorale zorg binnen de 8 wijken van de gemeente wordt verzorgd door een wijkouderling, diaken en een pastoraal bezoeker.
Elke zondag worden er diensten gehouden waarin we als gemeente tot eer van God samenkomen. De morgendiensten worden gehouden in de Leliekerk. De middagdiensten vinden afwisselend in Krommenie of in de NGK Wormer (De Wijngaard) plaats.

De begeleiding vindt plaats op het orgel of piano. Bij bijzondere gelegenheden wordt dit aangevuld met verschillende instrumenten. Iedere zondag is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het koffiedrinken.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en een scriba. Vrouwen zijn in alle ambten toegestaan. De gemeente neemt deel aan het werk van de Raad van Kerken in Krommenie.

In november 2011 heeft de kerkenraad een commissie ingesteld, die de opdracht kreeg om de toekomst van de Leliekerk te verkennen en lijnen te bepalen waarlangs de gemeente zich in de komende jaren zou kunnen ontwikkelen (deel 1 van het rapport is verschenen in juni 2012, deel 2 in april 2013), beide te vinden op de website van de Leliekerk.