Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Vierde Advent: Beloofd is beloofd

God houdt zich aan Zijn belofte Zijn belofte aan Israël, Zijn belofte aan Abraham en Zijn belofte aan de hele wereld: de Redder van de wereld zal komen en wel uit het Koningshuis van David, ook al is de koning in gevangenschap gegaan. God maakt hem vrij. Daar stond deze koning al boven de andere koningen van de aarde. 2 Koningen 25:27-30. 

In het zevenendertigste jaar van de ballingschap van koning Jojachin van Juda, op de zevenentwintigste dag van de twaalfde maand, verleende koning Ewil-Merodach (Amel-Marduk) van Babylonië hem ter gelegenheid van zijn troonsbestijging gratie en ontsloeg hij hem uit de gevangenis. Koning Ewil-Merodach verzekerde hem van zijn welwillendheid en bevoorrechte hem boven de andere koningen die gedwongen in Babel verbleven.

De naam van de Grote Nakomeling van Jojachin is:

Koning der koningen en HEER der heren

(Openbaringen 19:16)

Afbeelding1.png