Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Pinksteren

Door: Ganpat Berrevoets

Een tijdje geleden bezocht ik met een paar mensen uit de gemeente de Iraanse kerk in Amersfoort. We waren daarvoor uitgenodigd. Het was een tweetalige dienst: Nederlands en Farsi. Deze taal stamt nog af van het oude Perzisch. Dat deed mij denken aan Handelingen 2:6-11. Jezus heeft vanuit de hemel de Heilige Geest op Zijn twaalf apostelen en discipelen uitgestort, die in allerlei talen over Gods grote daden beginnen te spreken. De eerste taal die genoemd wordt is de taal van de Parten en de Meden, dit is het oude Perzisch, het Farsi!

De talen van Babylon

Wat wonderlijk. Ook wij hoorden in deze taal de voorganger van de gemeente spreken over Gods grote daden. Het ging over God, die zich in Jezus van Nazareth bekend heeft gemaakt als de Redder van de hele wereld. Wij hebben zelfs in deze taal gezongen. Het eerste lied ging nog wel, vanwege veel herhalingen. Andere liederen waren wat moeilijker. Maar … misschien dat we eens zo’n lied kunnen leren zingen in een dienst. Het lied samen in de naam van Jezus (Opwekking 167) en U maakt ons één (Opwekking 194) zijn sinds Pinksteren werkelijkheid geworden. Alle volken krijgen nu de kans om ingelijfd te worden in Gods volk. Gods Geest breekt daarvoor alle (taal)grenzen!

Met Pinksteren is de schriftlezing in de eerste plaats Handelingen 2, maar in veel gemeenten leest men ook Genesis 11:1-9. Daarin gaat het over de toren van Babel en over de oorsprong van de talen. Waar gebeurde dat? In het huidige Irak. Vroeger heette dat Sumerië of de vlakte van Sinear. De Grieken noemden het Mesopotamië: het gebied tussen de twee rivieren de Eufraat en de Tigris. Wat is het dan bijzonder dat de talen uit dat gebied als eerste genoemd worden in Handelingen 2. Moedertalen van de Parten, Meden en Mesopotamiërs! Het kan geen toeval zijn dat Lukas die als eerste noemt.

De mensen uit die gebieden waar de mensen door verschillende talen verspreid raakten over de aarde … deze mensen uit dat gebied horen door Gods Geest uit de mond van de discipelen allemaal hetzelfde. Het incident van Babylon, heel lang geleden, is opgeheven! Deels dan, want er zijn nog steeds verschillende talen en verschillende volken. Maar sinds Pinksteren is God bezig om uit Israël en al de andere volken, één volk te verzamelen. Een volk dat niet één wil zijn à la de VS of de Europese Unie. Wie de motieven voor deze ‘verenigingen’ goed gaat bekijken komt erachter dat het  grotendeels om economisch en politieke motieven gaat en uiteindelijk om hetzelfde motief als de bouw van Babel. Zelf alle macht willen hebben en als het ware de hemel bestormen.

Men vergist zich wel eens in die toren. Dat was geen hoge toren. Het was een trappiramide, zoals er later nog meer zijn gebouwd en die werden gezien als sterrenpoort of beter gezegd: godenpoort. Men kon zo zelf beslissen om de hemel binnen te gaan. Wederom speelt de verleiding om zelf als God te zijn een grote rol (Genesis 3:4-6). Maar in plaats van dat het volk van Nimrod – hij was hun koning –opsteeg naar de hemel, was het God die afdaalde naar de aarde om de hoogmoedige plannen van de mens te verhinderen.

Nee, zo dus niet. Geen hoogmoedig volk. Maar het volk dat God verzamelt door Zijn Heilige Geest is te kennen aan:

Gods liefde – vreugde – vrede – geduld – vriendelijkheid – goedheid – geloof in Jezus Christus – zachtmoedigheid – zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Naderend einde van het tijdperk van de Heilige Geest

De VS, de EU, de NAVO en de VN zullen het niet redden als zij menen op eigen kracht vrede op aarde te waarborgen. Dat hebben we ook wel gezien in Burundi, het voormalige Joegoslavië, vorige eeuw, en Oekraïne, deze eeuw. Ze stonden allemaal machteloos toe te kijken toen het vreselijk misging. Het volk van God lijkt ook wel eens machteloos te zijn. Toch zijn we het niet, want de Koning der koningen staat aan de rechterhand van God en door middel van ons regeert Hij in deze wereld. Het is de Geest die ons daarbij bijstaat. Daarom is het belangrijk dat we samenkomen voor het gebed en rondom Zijn Woord. Voorbeelden daarvan staan in Handelingen 2:42-47. De schrijver van Hebreeënbrief roept ook op om naarmate de dag van de komst van Christus de samenkomsten van de gemeente niet te verzuimen – zoals sommigen doen (10:25). Als we vanuit ons hart laten zien dat het evangelie leeft in ons, als we de Heilige Geest toelaten in ons leven, dan willen we ook samenkomen en gaan we ook wonderen zien!

Door het gezamenlijke gebed van de eerste gemeente, kwam Petrus vrij uit de gevangenis. Weet u, door het gezamenlijk gebed van een aantal broeders en zusters in Krommenie, heeft de Heilige Geest twee gemeenten bij elkaar gebracht om samen Pinksteren te vieren. Opnieuw een grens die Hij doorbroken heeft, want Hij heeft ons elkaar leren aanvaarden in Jezus Christus. Ik zeg daarmee niet dat alle verschillen weg zijn en dat dit zomaar in één keer besloten is. Het elkaar aanvaarden in Christus bestaat hieruit: zowel de Leliekerk als de Baptisten Gemeente belijdt dat God één Naam aan de mensen onder de hemel gegeven heeft, waardoor mensen gered kunnen worden: de naam van Jezus. Die Naam wordt nu in elk continent verkondigd. Achter deze zendingsopdracht van Hem staan we allebei.

In het stuk over Hemelvaart van vorige week, schreef ik dat het einde er nog niet is. God heeft het signaal voor de zevende en laatste bazuin nog niet gegeven. Dat komt hierdoor zegt onze HEER:

Pas als het goede nieuws (het evangelie) over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’ (Mattheüs 24:14)

Daarvoor moeten we grenzen over. Letterlijk. Naar schatting zijn er nog 1859 talen waarin de Bijbel nog niet vertaald is. Het gaat dan ook om ongeveer 1,3 miljard mensen, die nog geen volledige Bijbel hebben. Dat betekent dat ze al wel een deel hebben. Meestal het evangelie. Maar als dat zo is … dan komen Jezus’ woorden wel heel dichtbij, want het nieuws van Gods Koninkrijk wordt nu al in de hele wereld verkondigd … en Jezus zelf dus ook!

Ik denk even terug aan de Iraanse dienst. Daar waren vluchtelingen, die in Iraan geen openlijk Christen kunnen zijn. De vervolgde Kerk is bereid om door te gaan met de verspreiding van het evangelie, omdat zij weet: Jezus is met ons en de Heilige Geest geeft ons er de kracht voor, want er moeten nog mensen gered worden! Zijn wij dat ook?

God daalde af naar Babel om ons te verwarren vanwege ons hoogmoedige en zondige gedrag en hart. Hij daalde af naar Israël, in Jezus, om ons zondige hart de redden. Hij daalde opnieuw af in Zijn Heilige Geest, om ons hart te reinigen en te heiligen, zodat we echt Zijn wil doen met vreugde en niet anders dan afstand willen doen van de zonde. En … Hij zal opnieuw afdalen om ons niet alleen een nieuw hart te geven, maar ook een nieuw lichaam, zonder ziekte, kwaal, pijn, dood, een lichaam waarin we ons – als we in Jezus geloven – voor eeuwig thuis zullen voelen, want zie God maakt alle dingen nieuw!

– Ik wens jullie allemaal een gezegende Pinksteren! –

pinksteren2015.jpg