Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Palmzondag

Tijdens het Nieuwe Testament in Vogelvlucht stelde Hans Wulffraat de eerste…

29 maart 2015

Inloopochtend! Praktische diaconie!

Vanaf januari willen we het koffiedrinken en verzendklaar maken van het ker…

27 januari 2015

Tweede Advent: profetie van Jesaja

De tekst gelezen tijdens de tweede advent

12 december 2014

Pasen: Christus is opgestaan!

Het is Pasen! Jezus Christus is opgestaan uit de dood en Hij is verschenen aan Maria Magdalena, aan Petrus, aan de andere tien discipelen, aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, aan Jakobus Zijn broer, daarna ook aan alle andere apostelen en aan Paulus op de weg naar Damascus. Straks bij Zijn komst, bij de opstanding van de doden, zal Hij ook aan ons verschijnen.

Geen opstanding, geen kerk van Christus

Misschien is het u opgevallen dat ik de diensten zo wel eens begin. Deze uitroep, beter gezegd proclamatie of belijdenis is gebaseerd op 1 Korinthiërs 15:3-7. Waarschijnlijk is het een van de oudste schriftelijke belijdenissen van de eerste gemeente in Jeruzalem over Jezus’ opstanding.

Waarom verkondig ik dit aan het begin van een zondagse dienst? Wie heel 1 Korinthiërs 15 eens voor zichzelf doorneemt vandaag zal het begrijpen. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan bleek Jezus niet de Messias te zijn die Israël verwachtte. Dan had Hij gelogen over Zijn missie. Vaak had Hij de discipelen al voorzegd dat Hij op de derde dag zou opstaan (in Mattheüs 12:40 o.a.). Als Hij niet was opgestaan dan had het deze gevolgen. Een deel van Zijn discipelen Hem zouden hebben gezien als een heilige martelaar. Een ander deel zou hebben gezegd: Hij was de Messias niet, we moeten wachten op een ander.

Zij zouden de wereld niet zijn ingegaan om het evangelie te verkondigen. Er was geen evangelie, want Jezus was gedood en daarmee was het over. We zouden op zondag niet in de kerk samenkomen als Hij niet was opgestaan. Sterker nog er zou helemaal geen kerk van Jezus Christus zijn. Paulus komt niet met allerlei argumenten zoals ik dat nu een beetje doe. Dat had hij makkelijk kunnen doen, maar hij schrijft:

‘Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen!’

(1 Korinthiërs 15:20)

Einde aan alle discussie. Geloof het nu eens! Had Jezus niet gezegd:

‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

(Johannes 20:29)

Op welke manier gelukkig? Als je dit gelooft, dat Hij leeft, ben je niet meer in je zonden. Dan is je geloof niet zonder uitwerking en zal je niet dood blijven als je gestorven bent (1 Korinthiërs 15:17-18). Goede Vrijdag en Pasen waren beide nodig voor de beslissende overwinning op de laatste vijand van ons allemaal: de dood. De discipelen zouden de betekenis van Jezus’ kruisdood nooit begrepen hebben als Hij niet was opgestaan om het hen uit te leggen. 

De opstandingsochtend

We zullen het lied U zij de Glorie vanmorgen zingen. Daarin komt deze zin voor:

Uit een blinkend stromen, daalt een engel af

Heeft de steen genomen van het verwonnen graf

Het is alleen Mattheüs die hierover schrijft (28:1-7). Opnieuw is er een aardbeving net als op Goede Vrijdag toen het reddingswerk van Jezus volbracht was. Toen erkenden de Romeinse hoofdman en een paar soldaten met hem dat Jezus Gods Zoon is en dus onschuldig was. Nu valt een andere Romeinse wacht in angst op de grond, omdat zij een hemels wezen zien afdalen in alle schittering! Het was deze engel, die zware steen wegrolde. De vrouwen hadden zich bedacht dat het voor hen onmogelijk zou zijn die steen opzij te krijgen. Ze waren toen nog op weg naar het graf om Jezus’ lichaam te zalven. Maar had ooit een engel niet gezegd, dat er voor God niets onmogelijk is? (Lukas 1:37). Zelfs de dood had Hij overwonnen. Het wegrollen van de steen is een teken dat Jezus is opgestaan. Al voordat de engel dat deed. We lezen namelijk niet dat Jezus het graf uitloopt. Hij komt Maria Magdalena en de andere vrouwen in de graftuin tegemoet. Hij is er al uit! Dat bedoelt het lied te zeggen met de zin ‘heeft de steen genomen van het verwonnen graf’.

Dat betekent ook dat Hij al een nieuw lichaam heeft, dat overal kan verschijnen waar Hij wil. Het betekent nog iets. De Romeinen bij het kruis hadden al erkend dat Jezus Gods Zoon is, maar Hij bleek dat ook werkelijk te zijn doordat Hij alle vijanden, zonde, duivel en nu ook de dood overwonnen heeft (Romeinen 1:4). Daarom kan Didymus Thomas Jezus ook belijden als zijn HEER en God. In Jezus in God naar de aarde gekomen om dit alles voor ons te doen, omdat Hij de wereld zo lief heeft gehad. Vrees dan niet meer zoals de engel en Jezus zelf hebben gezegd.

Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ (Openbaringen 1:17-18)

Wat die Romeinse wacht, die ochtend zag was heel bijzonder. Zelf heb ik het me altijd proberen voor te stellen hoe dat was. Een tijdje terug zag ik de trailer/aankondiging van de nieuwe serie A.D. (Anno Domini, het jaar van de HEER) over het begin van de kerk in Jeruzalem. Daarin zag ik Mattheüs 28:2-3 voor me. Vanavond begint deze serie op de Amerikaanse zender NBC. Dat zegt toch wel iets over de kracht van Gods Geest en Zijn wil dat dit evangelie doorgang moet vinden in de hele wereld, zelfs op televisie, in de media … Het zegt ook dat wij als gelovigen in Jezus Christus geen vernuftige verzinsels zijn nagevolgd (2 Petrus 1:16).

Hou het niet voor jezelf, maar ga net als die vrouwen op weg om bekend te maken dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat we Hem zullen zien wanneer Hij weer komt! 

Een gezegende Pasen toegewenst!

Ganpat

pasen05042015.jpg