Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Overdenking Parkdienst 28 september 2014

Efeziërs 6:10-20

De Wapenrusting van God

Door: Ganpat Berrevoets

Paus Franciscus durfde het te zeggen. We staan aan de rand van een derde wereldoorlog. Men kan wellicht spreken van een derde oorlog, een oorlog die beetje bij beetje uitgevochten wordt met misdaden, slachtpartijen en verwoesting. Groepen mensen hebben de wapens al op genomen, en anderen landen, ook ons land, zijn druk bezig met plannen om hetzelfde te doen.

Nu is het ook onze beurt. Ook wij, Christenen moeten onze wapens op ons nemen. Maar niet zoals de Islamitische Staat dat doet. Niet zoals we in de Middeleeuwen gedaan hebben tijdens de kruistochten. En ook niet zoals de Westerse Alliantie nu doet.

Er is een strijd gaande, één die de wereld aangaat – dat zien we om ons heen, op het nieuws en één, waar we persoonlijk ook mee te maken hebben – ook dat merken we. De apostel Paulus geeft ons namens Jezus de opdracht om sterk te zijn in die strijd. Hoe? Door de sterkte van Zijn macht.

In het begin van de brief heeft hij al duidelijk gemaakt wat de sterkte van Zijn macht doet en heeft gedaan: Hij heeft Jezus Christus opgewekt uit de dood. Jezus leeft! En daarom zijn we hier samen, als Zijn leerlingen, op de dag van Zijn opstanding! De dood is overwonnen! Dood waar is je overwinning? Vraagt Paulus in een andere brief.

Nou, zeg je misschien, kijk maar eens naar wat er gebeurt in Syrië, Irak, Oekraïne, kijk eens naar al onze doden tijdens de vliegtuigcrash. En hoe komt het dan dat er mensen om je heen wegvallen, sterven aan ziekten of vanwege ouderdom? Vrede, overwinning op het kwaad en op de dood …  het lijkt wel heel ver weg.

De strijd, de oorlog gaat nog door. De dood is één grote vijand, maar we hebben ook te maken met degene, die niets liever willen dat dood en verderf op aarde. IS, ISIS? Een duivelse brigade, ja. Kijk eens hoe de Christenen Irak en Syrië hebben moeten ontvluchten. Onze broeders en zusters. Dat is niet alleen menselijk werk. De strijd ligt op een hoger niveau. Jezus’ tegenstander, de Satan heeft nog maar één wens en dat is het uitroeien van Christus’ gemeente op aarde. Dat doet hij onder andere door de strijd zo hoog op te voeren dat we elkaar met wapens te lijf gaan en wellicht ook wel door middel van een Derde Wereldoorlog.

Het antwoord daarop is: doe de wapenrusting van God aan! Een wapenrusting als deze daar kan geen mens tegen zijn. Die bestaat uit de waarheid, gerechtigheid, de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede, het geloof, de redding en het woord van God. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, nee het is tegen Satan en tegen alles en iedereen, die Gods mooie schepping, Gods mooie schepselen, u en jou, wil vernietigen.

De waarheid. Dat is Jezus Christus. De gerechtigheid, die heeft Hij voor jullie vervuld, toen Hij op Golgotha aan het kruis Zijn leven gaf om het goed te maken tussen jou en God. De bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede is de opdracht, de taak van iedere Christen, deze boodschap over Jezus bekend te maken aan iedereen. Alleen zo treden we mensen tegemoet in de naam van Jezus. Dus niet met bommenwerpers, F16s, granaten en noem maar op. Het geloof dat is het geloof in Jezus Christus en alleen dat geloof in Hem zal je vrijspreken van Gods oordeel op de dag van Jezus’ wederkomst. Daarom is het zo belangrijk dat we bereid zijn om te getuigen van Jezus, zodat zij die Hem nog niet kennen, vrede ontvangen met de levende God. Neem dan ook de redding en het woord aan.

Al deze dingen, die Paulus noemt verwijzen naar de opgestane Jezus! Met Hem zal je de strijd winnen. De strijd tegen je eigen onhebbelijkheden, je misstappen tegen je naaste en tegen God zelf. Het schild van het geloof in God bewaart je voor het kwaad. Met Hem zal je ook zien wie de werkelijke vijanden zijn, dat zijn geen mensen, want die mensen heeft Jezus op het oog om te redden net als jou. Alleen door Hem zal het vrede worden op aarde. De weg naar God is vrij. Er is een weg uit de oorlog, de ellende, verdriet, de wanhoop, de dood. Dat is het geheim van het evangelie, dat is het enige dat in alle brandhaarden van de wereld vrede kan brengen.

De houding die we aannemen is een verdedigende houding. Houdt staande. Hoe precies? Biddend. Bidden voor de wereld in Jezus’ naam. Elke dag, elke keer als we samen komen als gemeente. Bidden voor de wereldwijde kerk van Jezus Christus, want we zijn één in Zijn Naam. Bidden dat het evangelie van de vrede verspreid zal worden op aarde en dat mensen, Gods redding (de helm) en Zijn woorden (zwaard van de Geest) zullen aannemen. Dat gebed heeft kracht door het werk van de Heilige Geest, die mee bidt.

Ieder die in Hem gelooft zal zien dat de vrede niet een week duurt, of honderd jaar of zestig jaar, maar voor eeuwig, wanneer de Koning der koningen en de HEER der heren komt met al Zijn heilige engelen en de duivelse tegenstanders en de dood definitief zal overwinnen.

Maranatha! Kom Heer Jezus, kom spoedig!

Amen

leliekerknieuws07102014.jpg