Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Noach vond genade in de ogen van de Heer

noah1.png

Inleiding voor de Schriftlezing

De kinderen kennen denk ik wel de Ark van Noach met alle dieren. Jullie hebben vast wel eens een mooie plaat ervan gezien in de kinderbijbel of een speelgoed Ark bij een vriendje of vriendinnetje of je hebt er zelf één. Weet je, ik denk dat bijna iedereen op de wereld wel de Ark van Noach kent. Zelfs mensen, die geen Bijbel hebben. Bijna alle volken op aarde kennen het verhaal dat er ooit, lang geleden een enorme overstroming over de wereld kwam en dat er één man was met zijn familie die een boot bouwde en de grote watervloed overleefde.

noah2.png

Maar waarom kwam er zo’n grote watervloed. Wat was de oorzaak? Tegenwoordig zou men misschien zeggen: misschien kwam het door een komeet, die in het water stortte en een vloedgolf veroorzaakte. Of de aardas draaide, waardoor het klimaat op aarde veranderde, het heel warm werd en binnen de kortste keren het ijs in de ijstijd razendsnel smolt. Er was geen houden meer aan. Het zou allemaal heel goed kunnen.

noah3.png

Maar de Bijbel vertelt de werkelijke oorzaak, waardoor God het ook liet gebeuren. Hij bracht de zondvloed over de aarde (Genesis 6:17). En dan niet zomaar over een paar steden, maar over alles en iedereen. Dan was het niet zomaar een natuurramp. Vandaag gaat het over de tijd voor de zondvloed. Als je denkt, oh Ganpat heeft een stoffig verhaal uit de kast getrokken voor deze dienst, dan zal je erachter komen, dat dat niet zo is. Misschien denk je, wat moeten we met zo’n verhaal. Het is meer een kinderverhaal, een mythe, leuk voor een tekenfilm of film zoals de film Noah van regisseur Darren Aronofsky. Maar vandaag zullen we zien dat Noachs tijd en die van ons eigenlijk nauwelijks van elkaar verschillen.

Bijbelgedeelten

Genesis 4:19-26       Lamech, Enos en de naam van de HEER (JHWH)

Genesis 5:25-32       Metuselach, zijn zoon Lamech en Noach en zijn zonen

Genesis 6:1-4                       De godenzonen, dochters van de mensen en de reuzen

Genesis 6:5-8                       Alleen Noach vond genade in de ogen van de HEER

Genesis 6:9-20          Gods besluit om de verdorven aarde te verwoesten met de zondvloed en Zijn besluit om Noach en zijn familie met de dieren in de Ark te redden


Inleiding verkondiging 

Het thema is: Noach vond genade in de ogen van de HEER

We delen de preek in drieën.

 

1. Noachs tijd en onze tijd

2. Gods besluit

3. Noachs opdracht en onze opdracht

 

Verkondiging

1.     Noachs tijd en onze tijd

noah8.png

Over die tijd van Noach daar hebben we iets gelezen in Genesis 4, 5 en aan het begin van  Genesis 6. Dat laatste gedeelte is eerlijk gezegd één van de meest moeilijke stukjes uit de Bijbel. Wie waren de dochters van de mensen en wie waren de godenzonen? Er wordt vaak wel gezegd dat die mensendochters, de vrouwelijke nakomelingen van Kaïn waren en dat zij heel slecht waren en de zonen van Set, verleiden met hun schoonheid om ook slecht te gaan doen. Die zonen van Set waren volgens uitleggers heel vroom en deden wat God vroeg en daarom noemt men hen zonen van God. Nu klopt dat laatste niet.

We zijn erachter dat de godenzonen hemelse wezens waren, die eigenlijk bij God in de hemel woonden. In Job 1 en 2 komen ze zich voor God stellen om zich te verantwoorden. In Job 38 staat hoe zij stonden te juichen toen God de aarde schiep. Hun voornaamste taken zijn: God loven in de hemel, de mensen op aarde beschermen en van tijd tot tijd Gods boodschap doorgeven aan de mensen. Bijvoorbeeld: dat Jezus geboren was. Er stond toen een hemelse legermacht bij de herders (Lukas 2:13-15). Of om bekend te maken dat Jezus Christus uit de dood was opgestaan! (Mattheüs 24:3-7). Hemelse wezens hadden als functie boodschapper zijn en het woord dat we daarvoor gebruiken is: engel.

Een aantal van die engelen zagen dat de mensen steeds meer kinderen kregen. Daarover hebben we ook gelezen in Genesis 5. Zowel de nakomeling van Kaïn als Set, de kinderen van Adam en Eva, kregen kinderen. En hier gaat het dan over de dochters. Blijkbaar vonden die hemelse wezens die vrouwen nogal mooi. Ze zagen dat ze mooi waren staat er (Genesis 6:1). God keek lang geleden ook naar Zijn schepping en zag dat het heel goed was (Genesis 1:31). Ik kom daar nog op terug.

Op een gegeven moment kunnen ze het niet meer houden, die hemelbewoners, en ze komen schijnbaar naar de aarde of misschien waren ze er al, dat weten we niet, want dat staat er niet precies. En ze nemen wie ze maar willen tot vrouw. 

noah4.png

Hoe kan dat nu? Een hemels wezen met een mens? Daar kunnen we lang bij stilstaan, maar dat heeft weinig zin, denk ik. Het gebeurde. Ook de tekst verhult het en schrijft er verhuld ook bij dat er kinderen kwamen uit die huwelijken. In de Hebreeuwse tekst staat het woord ‘kinderen’ er niet eens bij, maar er staat: dat de godenzonen de dochters van de mensen lieten baren, nadat zij tot die dochters gekomen waren (Genesis 6:4). Waarom zo verhuld, zo mysterieus? Omdat op die manier blijkt dat dit niet was zoals God het bedoeld had. Hij had Eva voor Adam gemaakt, de vrouwen voor de mannen (Genesis 2:21-25). Dus hij had de vrouwen niet geschapen voor Zijn eigen dienaren in de hemel. De godenzonen waren hun taak en hun oorsprong ontrouw geworden. Ook Judas, de broer van Jezus schrijft erover in zijn brief (Judas 6). Over de mensen staat ook niet dat ze dat heel erg vonden. Men gaf eraan toe en in Genesis 6:3 staat dat de mensen zich hadden misdragen (NBG ’51).  

Wie waren die kinderen dan? De reuzen staat er, de helden uit de voortijd, mannen van naam. Het woord voor reuzen is Nefilim. De regisseur van Noah twitterde: Lang leve de Nefilim. Dan heeft hij de Bijbeltekst niet goed begrepen! Waarom niet?

Ze worden ‘mannen van naam’ genoemd. Maar vervolgens staat er niet bij wie zij dan waren. Er wordt niet één naam gegeven. In de tijd van de zoon van Set, Enos. Gingen de mensen de naam van de Heer aanroepen: Yahweh! (4:26). Maar nu lezen we dat er andere namen belangrijker werden in die tijd. De namen van de reuzen. Zij waren nu de helden voor de mensen en God, ach … wie had die nu nog nodig, nu de mensen zelf zo wat goddelijk waren geworden, omdat ze bloedbanden hadden gelegd met Gods dienaren uit de hemel. Waar lijkt dat op? Toen Eva zo ontzettend graag ook kennis van goed en kwaad wilde hebben, net als God. Want de slang had gezegd: jullie zullen zijn als goden! (Genesis 3:4-6). En nu zijn de mensen nog weer een stapje dichterbij het goddelijke. Die dochters hadden halfgoddelijke wezens voortgebracht. Daarom lieten ze die hemelse wezens hun gang gaan.

Waarom waren het helden, mannen van naam? Door heldendaden. Even verderop staat er dat mensen alleen maar slechte dingen uitdachten, de mensen hun weg op aarde verdorven hadden en dat bleek o.a. door het geweld dat verder toenam. De helden, reuzen hadden geen moeite om met geweld een grotere faam te verwerven. Dit geweld begon met Kaïn, die Abel doodsloeg en met Lamech, die stoer deed dat hij wel twee mensen gewelddadig had toegetakeld en het kwam tot een uitbarsting bij die reuzen. Daarom heeft Darren Aronofsky het niet begrepen met zijn uitspraak “Lang leve de Nefilim”!

Mensen, hemelse dienaren van God en de reuzen. Het lijkt bijna op Lord of the Rings van Tolkien. Maar dit was de werkelijkheid van Noachs dagen. Alle drie de groepen, rassen om het zomaar even te noemen, waren massaal tegen God in opstand gekomen en wilden zelf uitmaken wat goed was en kwaad. Zij wilden zelf zijn als God.

Dit is de tijd waarin Noach leefde. Een sprookje, nee. Want is die tijd heel anders dan de onze? Iemand zegt, ja, ik zie geen engelen die met vrouwen trouwen. Klopt, dat heb ik ook nog niet gezien. Hoewel, ik hoorde popzangeres Kesha vertellen in een interview dat ze gemeenschap had gehad met een hemels wezen, een demon. Hoe het ook is … de rest van wat er gebeurde in Noachs tijd is niet anders: 

Mensen zijn in hun hart nog steeds gericht op het zelf willen uitmaken wat goed en kwaad is (Genesis 8:21). Wie houdt er nog rekening met God? Nee, we hebben onze eigen helden. De voetballers, de acteurs, actrices, bekende Nederlanders, de popartiesten. Dat zijn de mannen en vrouwen van naam. Zij maken ons blij met muziek en ander entertainment. Maar als we naar bijvoorbeeld de ‘helden’ uit Hollywood kijken, dan zijn het niet bepaald voorbeelden voor een leven zoals God van ons vraagt. En velen, ook in de kerk, doen niet veel anders. Laten we onszelf niet verheffen boven een ander.

Alles wat de mens in zijn hart bedacht was slecht, zegt God (Genesis 6:5). Wij zijn zondig: niet meer gericht op God en de naaste, maar op onszelf: hoe word ik een held? Kijk maar naar al die talentenshows, ik hou de tel ervan niet meer bij. Prima om talent te ontwikkelen. Maar of God het zo bedoeld heeft? Dat voetballers zoveel verdienen, terwijl er nog steeds krottenwijken zijn … Zeg niet, ja maar dat moet je niet zo zien… nee, denk na! Banken zijn corrupt, bedrijven zijn corrupt, de politiek is corrupt, de wereld is corrupt.

God zag dat de aarde vol geweld was (6:11). Wat een tegenstelling met Genesis 1:31 waar God zag dat het heel goed was! Ik denk dat ik er niet eens over hoef uit te weiden. Egypte, Irak, Syrië, Centraal-Afrika en ook in Europa, de Oekraïne. Allemaal om de macht, om de eer, om de naam! De mannen van naam. Onze naam, onze politieke ideeën, onze ideologie, de naam van onze partij moet heersen!

Jezus kwam niet voor de mannen van naam, die hun zogenaamde eer al hadden. Hij komt juist op voor degenen, die vergeten worden, niet gezien worden, die niet aan de standaard voldoen, die niet kunnen voldoen aan het beeld dat de maatschappij voor de mens heeft opgesteld om voor jezelf een naam maken. Jezus komt je met open armen tegemoet en wil jouw naam bekend maken bij je Vader in de hemel. Hij zegt tegen God: Vader, hij, zij is Uw kind. Wat wil je nog meer? En Hij leert ons: Hou vrede onder elkaar. Geen geweld dus. (Markus 9:50). 

Het was zo goed, zag God, toen Hij het allemaal gemaakt had en nu ziet Hij dat de aarde was verdorven. Iedereen had zijn weg verdorven op aarde. Dat houdt niet alleen in het geweld, maar op seksueel gebied klopte het ook niet meer. Lamech (niet Noachs vader) had twee vrouwen. Terwijl God het zeer goed vond dat Adam één helper had, Eva. De godenzonen namen wellicht een hele harem.

Tegenwoordig hoef je niet eens meer te trouwen en zou het zomaar kunnen dat mensen voor het huwelijk al vele keren het bed met iemand gedeeld hebben. En dit wordt ook gepromoot in onze samenleving. Maar zo heeft God het niet bedoeld! Ik hoor mensen zeggen, ja maar trouwen is niet meer van deze tijd, samenwonen moet kunnen, en seks voor het huwelijk al helemaal. Is God niet meer van deze tijd dan? Is Hij niet de levende? Is Jezus Christus niet opgestaan uit de dood? Zowaar Hij leeft, Zijn woorden gelden nog steeds, vandaag de dag, ook voor Zijn gemeente. Wie die weg niet volgt, is net zo verkeerd bezig als Noachs tijdgenoten.

In Spreuken 30:19 beschrijft een wijze man, Agur, hoe wonderlijk de weg is, die een man zijn  vindt naar zijn vrouw. Verderf die weg niet, zoals men dat deed in de tijd van Noach en nu nog steeds doet. Ga het niet uitproberen ofzoiets. Durf elkaar trouw te beloven voor het leven, hou er geen ander op na. De seksuele lust van de hemelse wezens leidde tot een verdorven wereld. Al het mooie dat God gemaakt had, ook de relatie tussen man en vrouw, het was stuk. Gemeente van Jezus Christus, jongeren en ouderen, maak het huwelijk niet stuk zoals onze maatschappij dat wel doet. Onderscheid je van hen, door wel te trouwen en het niet maar uit te proberen in verschillende relaties of samen te gaan wonen. Dat is niet naar Gods wil.

In Noachs tijd, leidde dat tot Gods besluit tot de inperking van onze levensduur 120 jaar en uiteindelijk de grote vloed. Denk vooral niet, dat de Heer er nu anders over denkt of het door de vingers ziet. Nee, het raakt Hem, het kwetst Hem tot in het diepst van Zijn hart. En zo diep, dat Hij er spijt van heeft dat Hij de mensen gemaakt heeft. Wordt daar maar eens stil van.

 2.   Gods besluit

noah5.png

Harde woorden. Ik weet het. Maar Gods Geest laat me geen andere uitleg toe. Het is een wonder en het is ten diepste Gods liefde, dat Hij in onze tijd ons nog waarschuwt, niet dezelfde kant op te gaan als Noachs tijdgenoten. Want toen, lang geleden, waarschuwde Hij alleen Noach. Gods besluit stond vast: de rest zal worden weggevaagd. De mensen namen in hun zonden de hele schepping mee, van de kleine mieren tot aan de grote olifanten. God wilde opnieuw beginnen met iemand, die niet meedeed met de zonden van de mensen. Er staat dat hij rechtvaardig was en dat betekent dat Hij Gods wil deed. Wat was dat dan? Hij deed niet mee aan het geweld waar de aarde vol van was. Hij deed wat God gevraagd had aan Adam om te doen: goed zorgen voor de schepping, voor zijn medemensen, voor de dieren, voor de natuur. (Genesis 1:8-30 en 2:15). Hij verderfde zijn weg op aarde niet. Nee, er staat zelfs dat hij met God wandelde. Hij was zelfs onberispelijk in die weg. Dat betekent dat hij niet van de weg met God afweek.

Misschien staat Noach wel ver van je vandaan. Je kent hem niet goed. Je kent hem alleen van de ark en de dieren. Toch is hij een groot voorbeeld voor ons in onze tijd. Hij weet hoe het is om te leven in samenleving waarin mensen God massaal verlaten en andere namen gaan eren. Noach heeft oorlogen gezien, zoals wij die zien op tv of misschien in het echt hebben meegemaakt in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Noach hoorde van de seksuele losbandigheid van de godenzonen zoals wij kunnen horen van mensen die vreemdgaan en het horen in popnummers, films en tv series waarin dit allemaal voor komt en gepromoot wordt.

Als je verdrietig wordt van al die ellende, als het je moedeloos maakt of kwaad, denk dan aan Noach. Noach, die we er eigenlijk niets over horen zeggen. Ik denk wel dat hij dat gedaan heeft. Maar Gods Geest wilde dat wij zouden lezen over de daden van deze man. God roept ons in dit gedeelte op om ook met God te wandelen zoals Noach dit deed. Zo kunnen jullie het goede voorbeeld geven aan de mensen om je heen. Om te laten zien dat er een betere weg is, waarvan je veel   gelukkiger wordt. Een naam verwerven op aarde is slechts tijdelijk. Op een gegeven moment wordt die naam vergeten, net als de namen van de reuzen. Maar het is beter dat je naam geschreven staat in het boek van het leven in de hemel en dat die daar niet uitgeschrapt wordt.

Wat Noach vond in Gods ogen, daarvan wil Hij ook dat wij het vinden … Zijn genade. En er is niets beters te ontvangen dan dat. Mijn genade is genoeg voor je, zei de Heer tegen Paulus (2 Korinthiërs 12:9).

Noachs vader zei toen Noach werd geboren dat deze jongen de mensen zou troosten van het moeitenvolle werk op de vervloekte aarde (Genesis 5:29). Maar eigenlijk was die troost meer voor Noachs nakomelingen. Want er werden maar acht mensen gered. Noach als voorbeeld en zeker dus als troost voor ons. Ondanks Gods besluit om de aarde weg te vagen, wilde Hij toch doorgaan met de mensen. Hij had ook kunnen zeggen: klaar! Ik maak nu echt alles opnieuw. Definitief een punt achter deze aarde, die Ik gemaakt heb. Maar het is nu juist Gods liefde en genade dat Hij dat niet doet! Noach had drie zonen en zij hadden alle drie een vrouw en uit hen komen onze voorouders en wij en Degene die werkelijk troost zal geven. En daar komen we op bij het volgende.

 3.   Noachs opdracht en onze opdracht

noah6.png

Noach moet een ark maken. Het woord ark betekent zoiets als kist en in dit geval een vaartuig, iets wat iemand moet beschermen of bewaren. Het woord wordt ook gebruikt voor het biezenmandje waar Mozes in gelegd werd.

God geeft Noach precieze aanwijzingen om de ark te bouwen. Het is niet zo dat God alleen zegt: ‘Maak een ark, en zoek zelf maar uit hoe en wat.’ Maar Hij geeft het hele bouwplan. Kijk eens naar je Bijbel. Die is vrij dik. Het stopt niet met Genesis 3. Zo van, Ik heb de wereld gemaakt en het was heel erg goed, maar jullie maakten er een puinhoop van en goed, nu moeten jullie maar uitzoeken hoe je Mij gaat dienen. Nee, Hij is niet vaag tegenover jou. Hij geeft je Zijn woord zoals Hij ook Noach Zijn woorden gaf.

De ark moet van pijnboomhout (goferhout) gemaakt worden, met verschillende ruimten, 150 m lang, 30 breed en 15 hoog. Van binnen en buiten bestreken met pek. Een dak dat 45 cm naar omhoog moet worden afgewerkt, een ingang aan de zijkant en drie verdiepingen.

God had tot dan toe nog niet gezegd wat er precies zou gaan komen. Alleen het besluit om de aarde te vernietigen was bekend. Hij gaat het doen met een grote watervloed. En niet zomaar één. Het water uit de hemel en zelfs het water onder het aardoppervlak zorgen er straks voor dat de hele aarde onder water komt te staan. Noach begrijpt nu ook, dat hij een kist moet maken, die op het water kan drijven, zodat hij en zijn familie gered zullen worden. En niet alleen zijn familie, maar ook nog een aantal dieren.

Wat nu hè, als Noach gedacht had: Ah dat pek, dat is zo’n werk, dat laten we achterwege. Dan was het water zo de ark in gelopen. En wat als Noach gedacht had, nou al die ruimten in de ark, dat vind ik maar niets, ik maak gewoon per dek één open ruimte. Lekker gezellig. Ik denk dat het een grote chaos zou zijn geweest met al die dieren door elkaar. Mogelijk dat een aantal dieren het ook niet overleefd had. Juist daar waar ze gered moesten worden. En stel dat Noach had gezegd, ja 100 meter lang, 15 meter breed en 5 meter hoog, dat is ook wel oké. Ik vrees dat ten eerste niet alle dieren, die mee moesten erin hadden gepast. En ten tweede als Noach van de maten was afgeweken, klopten de verhoudingen niet meer en dan zou de ark wellicht zijn gekapseisd.

Wat wil God ons daar nu mee zeggen? Als God ons opdraagt iets te doen, dan doet Hij dat om jou en het leven van je naaste te redden. Om ervoor te zorgen dat we in goede harmonie met elkaar op deze aarde kunnen leven. Om ervoor te zorgen dat je behouden wordt voor het oordeel dat straks gaat komen als Jezus terugkeert met al Zijn engelen. Ja, ook die engelen weer. Maar deze keer de engelen, die God wel trouw zijn gebleven. En dat hoeft niet lang meer te duren, want Jezus zei: Het zal in het laatst der dagen zijn als in de dagen van Noach. Broeders en zusters, de Heer heeft Zijn geboden niet gegeven om die af te zwakken. Hij neemt het heel nauw.

Ik hoor mensen wel eens zeggen, vooral mensen, die niet meer zo betrokken zijn bij het Evangelie of mensen, die niet eens geloven: de tien geboden zijn best goed, als je daarnaar leeft dan kom je er wel. Maar hoeveel is er dan nog van die 10 over. Eigenlijk zijn dat er vaak nog maar 3: niet doodslaan, niet vreemdgaan en niet stelen. Wat betreft dat niet vreemdgaan, zegt men wel, maar als dat een keer gebeurd, tja ach … het kan de beste overkomen.

Er staat in de Bijbel niets beschreven hoe de bouw van de ark ging. In het Babylonische zondvloedverhaal wel. De Noach-figuur (Utnapisjtim) moet zijn eigen huis afbreken en daarvan een boot bouwen. Soms moeten we in ons eigen leven iets afbreken, om opgebouwd te worden in geloof. Wat moeten we dan afbreken? Zonden die we blijven doen. Die ons in de weg staan om God beter te leren kennen, om contact te hebben met Hem. Het kan zelfs onze redding in de weg staan. Het kan ook inhouden wat we meer tijd vrij moeten maken voor God, naar kerk gaan en thuis of met vrienden, mede-gelovigen de Bijbel lezen of bidden. God heeft ook alle tijd voor jou. Bouw dan op het fundament, de plaats waar je vergeven bent …   

We lezen dat Noach alles deed zoals God hem geboden had, zo deed hij (Genesis 6:22). Dat ‘zo deed hij’  benadrukt dat Noach werkelijk Gods verlangen uitvoerde. Daaruit blijkt ook dat Noach rechtvaardig was en onberispelijk, ja onberispelijk: hij bouwde de ark volgens Gods bouwplan. Dat blijkt ook, want de ark bleef drijven en iedereen bleef ongedeerd totdat de zondvloed voorij was.

Misschien zijn er van jullie, die de nagebouwde ark van Johan Huibers in Dordrecht hebben bezocht. Hij was niet de eerste Nederlander die er een replica van maakte. Peter Janssen bouwde er in de periode tussen 1609 en 1621 ook al één. Twee vijfde van de werkelijke grootte, om te zien of de ark echt kon drijven. De vraag komt wel eens op: Hoe kan dat dan, al die dieren in de ark? Het blijft ergens een mysterie. De dieren kwamen naar Noach toe, per soort. Wellicht dat God de hoofdsoorten had laten komen bij Noach, en daarvan de jongen, zodat die zich later na de zondvloed weer konden vermenigvuldigen en konden gaan variëren in allerlei ondersoorten. De zeedieren hoefden natuurlijk niet mee en zelfs niet alle insecten. Want heel er zijn heel wat insecten, die de allerlei soorten rampen kunnen overleven, zelfs een nucleaire ramp.

Het deed God zo ontzettend veel pijn dat de mensen zulke slechte dingen bedachten en uitvoerden, dat Hij niets anders kon dan hen weg te vagen met een enorme overstroming. Toch wilde hij Noach redden door middel van hout. Ook als de Heer nu vanuit de hemel naar de aarde kijkt, als Hij naar jou kijkt, wat ziet Hij dan in jouw hart? Is je hart een plaats waar je alleen maar denkt aan jezelf? Of heb je je hart ingericht als een huis, waar Gods Geest mag wonen, zodat je gaat groeien in het geloof? Ziet God een zelfde man, jongen of vrouw, meisje als Noach? Ziet God in jouw hart, dat je weet en gelooft, dat je alleen gered kan worden door dat ene hout? Het ware reddingshout? De plaats waarin Gods grote hartzeer, de pijn in zijn hart, helemaal duidelijk werd. Maar ook Gods liefde. Dat is het fundament waarop kan bouwen. De plaats waar God je zonden wil vergeven: het kruishout van Golgotha. 

noah7.png

De God van Noach, onze God, is niet een God die ons maar overlaat in onze eigen schuld. Hij had er alles voor over om één naam onder de hemel te geven waardoor we gered kunnen worden . De naam van Jezus. De naam boven alle andere namen. Elke knie zal zich voor Zijn naam buigen (Filippenzen 2:9-11). Als je Zijn volgeling wordt, als je in Hem gelooft, dan zal je net als Noach, genade vinden in Gods ogen.

Het vuur dat voor de gevallen godenzonen en Satan is opgestookt, de eeuwige straf voor de zonden, zal je dan niet overmeesteren, wanneer Jezus met het oordeel komt!

Zowel uit de nakomelingen van Cham, Jafet als die van Sem zal God een volk verzamelen en dat verzamelen gaat door tot op de dag dat alle volken gehoord hebben van de grote nakomeling van Sem, die ons werkelijk zal troosten! Jezus. Niet de mannen van naam, niet de reuzen met hun zogenaamde heldendaden, niet de godenzonen. Niet de goden van deze tijd, niet de voetballers, niet de popsterren, niet de acteurs, niet de politieke leiders, en ook niet mannen als Ghandi, Mandela of wie we ook maar op een voetstuk willen plaatsen (soms tegen eigen wil in), maar alleen Hij, die aan de rechterhand van God zit, dé Zoon van God. Aan Zijn gemeenteleden is de opdracht, die naam bekend te maken en Gods naam weer aan te roepen in een land dat Zijn naam bijna vergeten is. In een wereld, die weer vol is van geweld. Maar Jezus zegt: ‘Houd moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ (Johannes 16:33).

Heb God lief met heel je hart, je ziel, je verstand en al je kracht en heb je naaste lief als jezelf … ook al lijkt dat tegen de egoïstische tijdgeest van eigen genot en verheerlijking in te gaan. Wees getroost, want Noach, de man, die genade vond in Gods ogen, deed dat ook. Als hij dat vond, dan zullen ook jullie die genade vinden als jullie zoals hem leven en geloven in de naam van Jezus Christus, die wij uit de hemel terugverwachten met al Zijn heilige engelen.

 

Amen!