Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

"Er is geen rechtvaardiging voor wat er gebeurd is in Parijs"

Morgen bidden wij net als één van de vele gemeenten van Christus.

14 november 2015

Jeugdweekend 2015

Aanmelden kan via het online formulier. Lees meer voor de link!

29 juni 2015

Slotzondag 5 juli

Licht van de wereld en zout van de aarde

24 juni 2015

Lijdenstijd deel 3: Brieven aan Maria, Petrus, Pilatus en Judas

Wel-edel-zeer-geëerde heer Pontius Pilatus,

Ondanks dat u volgens de verhalen veel bloed vergoten heeft en bekend staat als wreed, viel het ons op dat u moeite had om een vonnis over Jezus uit te spreken, en dit op diversie manier probeert te omzeilen.

Toen u werd gemeld dat Jezus dood was geloofde u dat niet, ondanks dat u Hem óók nog had laten geselen. Is dat niet een beetje naïef …. ?

Wat ging er door u heen toen de bewakers die u voor het graf had gezet als dood waren neergevallen bij het zien van de engel?

Uiteindelijk zie Jezus tegen u: “De enige macht die u over mij hebt is u van boven gegeven.”

Wij zijn benieuwd … zou u deze Hogere Macht nu achteraf gezien ook erkennen?

Hoogachtend,

Linda, Tycho, Cora en Daimy

pilatus17042014.jpg

Vragen aan Simon Petrus

Je zei, ik zou mijn leven geven, maar je kwam het niet na. Waarvoor was je zo bang?

Waarom was je soms zo achterdochtig?

Waarom moest je bewijs hebben toen je een open graf zag met de lege doeken, waarin Jezus lag? 

Heb je achteraf pas die woorden van Jezus over Zijn opstanding kunnen begrijpen? 

Kan je ons ook tips geven voor een sterk geloof om onze Heer Jezus niet te verloochenen?

Iris, Jesper, Mandy en Marco 

petrus17042014.jpg

Vragen aan Judas Iskariot

Was je er zelf van bewust? Van die keuze die je kreeg? Hem overgeven of niet?

Hoe was je perspectief? Had je alle oorzaken/gevolgen van te voren bedacht of was het een impulsieve actie? 

Wat dacht je te bereiken? Een nieuwe koning of Messias te vinden, één die eer aan jouw verwachtingen voldeed?

Besefte je wel de betekenis van vergeving zoals Jezus dat predikte?
Zo ja, had je dan wel ‘willen’ sterven als dat het geval is? 

Voelde je je aan je lot overgelaten? Of hield je nog vast aan Jezus en God? 

Zou je trots zijn op jouw rol in de kruisiging van Jezus?

Heb je er vrede mee, met je daden en de gevolgen ervan? 

Rein, Manon, Eva en Marja

judas17042014.jpg

Lieve Maria Magdalena, 

Hoe heb je je staande gehouden in de mannencultuur?

Wanneer en waardoor ontdekte je – eerder dan de anderen – wat er met Jezus zou gaan gebeuren? Wanneer kreeg je dat door? 

Waarom heb je die kennis, dat inzicht niet gedeeld met bijvoorbeeld Zijn andere volgelingen?

Hoe was je relatie met God?

Waarom heb je na Jezus’ opstanding wel de leerlingen gesproken en je persoonlijke ervaringen gedeeld?

We wonderen je om de eerbied en de prioriteit die je aan Jezus toonde. 

We vinden je een power vrouw. 

Arie Jaap, Mariloes, Anna en Lotte

magdalena17042014.jpg