Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Een gouden kalf? Nee, danku.

Door: Ganpat Berrevoets

Op vrijdagavond 3 oktober werden in Utrecht de prijzen voor de beste Nederlandse films en acteurs/actrices uitgereikt: de gouden kalveren. Op mijn facebook zette ik het volgende:

Vrijdag is het weer zo ver: de uitreiking van de gouden kalveren … de nominaties zijn al bekend. Ik nomineer Christian Bale, want hij zal vanaf 18 december laten zien wat je met zulke beelden moet doen.

Wat uitleg

Wat uitleg hierbij is wel handig. Op 18 december zal de film Exodus: Gods and Kings uitkomen met acteur Christian Bale als Mozes. Het gaat over Exodus 1-40: Israël in slavernij in Egypte, de roeping van Mozes, de tien plagen, de doortocht door de Rode Zee, de verbondssluiting op de Berg Horeb, de tien geboden en het gouden kalf.

We weten allemaal wat er met dat gouden kalf gebeurde. Israël had net Gods woorden gehoord: Jullie zullen geen andere goden dienen, en wat doen ze? Ze maken een gouden kalf om dat te vereren. Typisch dat de prijzen voor de Nederlandse film gouden kalveren zijn en geen gouden molens ofzoiets … ‘Oh echt? Wat toevallig!’ hadden de bedenkers ervan gezegd, maar het fatsoen om het kalf met iets anders te vervangen, hadden zij niet, want ach, wat maakt het uit. Ze vonden het juist wel toepasselijk. Ziet u de link: beelden, film, gouden kalf.

Christian Bale – een acteur die zich altijd heel goed voorbereid op zijn rollen – heeft het boek Exodus en mogelijk ook Numeri aandachtig doorgelezen. Hij zei dat veel mensen de echte Mozes waarschijnlijk niet goed zullen kennen. Na het gouden kalf liet hij een groot deel van de afgodendienaars ombrengen (Exodus 32:1-35). De boosheid van Mozes was vooral verdriet over Israëls zonden. Het was Gods woede en verdriet. Hij had zoveel wonderen laten zien aan Zij volk. De goden van Egypte had de HEER van hun tronen gestoten en dan maken ze nota bene een beeld van een kalf, een Egyptisch en Kanaänitisch vruchtbaarheidsbeeld! Ongelofelijk, hoe kan het?!

Boos als Mozes

Ook ik zelf was heilig verontwaardigd toen ik weer las over die gouden kalveren in Utrecht. Stukslaan die dingen! Weg ermee. Er kan geen zegen op rusten. Elke Jood, moslim en Christen zou moeten weten dat dit verkeerd is. Maar hoe bewust zijn we ons nog als Christenen – laat ik het maar even bij onszelf houden – van dit soort slinkse truckjes van de tegenstander? Ach wat maakt het uit, het is toch maar een beeld of het is toch maar een Boeddha beeld of een Ganesha beeld. Nee, wij zijn van God, de enige levende God. Wij zijn gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dat houdt in dat we als Jezus’ leerlingen, kinderen van Gods volk, afstand doen van de gouden kalveren en van Boeddhabeelden. Ik noem die laatste met opzet, omdat tegenwoordig bijna iedereen wel zulke beelden in huis heeft. Daar kan geen zegen op rusten. Misschien klink ik streng, maar Mozes was strenger en terecht. Want wij zijn

een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, het eigendom van God (1 Petrus 2:9-10). Daarbij moeten we uitkijken voor en alert zijn op de valse leer. Vooral die valse leer van:

Ach het maakt niet uit welke god je dient, je komt er allemaal
Ik mag zelf bepalen wat ik doe

Deze beweringen zijn funest voor de gemeente van Christus en haar missionaire karakter. Dit is ook duidelijk geworden in de kerkgeschiedenis. De kerken in Turkije van 2000 jaar geleden zijn er niet meer en dat komt deels doordat men afweek van de Weg van Christus. Onze Heer had hen daar zelf al voor gewaarschuwd (Openbaringen 2-3).

Films met een Bijbels of Christelijk sausje?

Dit jaar komen er veel nieuwe ‘Christelijke’ of ‘Bijbelse’ films uit. Met de jeugd zijn we al naar Noah geweest, maar een beetje verontwaardigd waren de jongeren er wel over. Het klopte niet. Ondanks dat er ook goede dingen in zitten, hadden we liever een meer correct verhaal gezien. Hoe zal dat zijn met de film over Mozes? Geeft het een goed beeld over God, Zijn volk en Mozes en opent het de weg voor mensen, die onze God nog niet kennen om de Bijbel te lezen? Of verdraait het de Bijbel net als de film Noah en de film Left Behind, die nu pas is uitgekomen? In die laatste zit een verdraaide leer in over de komst van Jezus.

Een valse leer dus ook in de kerk, want de boeken (De Laatste Bazuin-reeks) waarop deze film is gebaseerd is geschreven door een dominee. Het gouden kalf was een valse leer, gemaakt door Israëlieten, die dus bij Gods volk hoorden. Alsof dat kalf Israël had gered uit Egypte! Alsof Boeddha werkelijk verlichting kan brengen! Alsof we tegenover de Bijbel onze eigen mening kunnen stellen als het gaat om de Christelijke levenswandel. Dat laatste hoor ik ook veel te vaak om me heen in ‘Christelijk’ Nederland. In dat geval is men niet beter dan Israël en verdienen we ook niet anders dan wat er gebeurde met die kalfaanbidders.

Het Laatste Oordeel

Gelukkig gaat God zo niet meer te werk. Althans, niet op die manier. Waarom niet? Omdat Hij Zijn Zoon aan Zijn rechterhand heeft zitten: de Messias, die voor ons pleit. Toch gelden dan voor u, jou en mij Jezus’ woorden: ‘Zondig vanaf nu niet meer.’ (Johannes 8:11).

Er komt nog een oordeel: Het laatste oordeel en God wil ons daarvoor juist bewaren. Daarom dringt Hij erop aan. De zondvloed, de verwoesting Sodom en Gomorra, de uitroeiing van de volken in Kanaän, de doodstraf op de afgodendienaars van het kalf moeten ons waarschuwen voor de komst van onze HEER en Zijn oordeel over alles en iedereen die God hebben tegengestaan. Als je aan Zijn kant staat, aan de kant van Mozes tegenover het gouden kalf, aan de kant van Elia tegenover Baäl en zijn priesters, aan de kant van Johannes tegenover Herodes en aan de kant van Jezus in de woestijn tegenover Satan, aan Jezus’ kant op Golgotha en in de tuin waar Hij begraven lag (!), zal Jezus zelf tegen je zeggen:

‘Wees welkom bij het feestmaal van je HEER.’

(Mattheüs 25:21 en 23)

nieuws_leliekerk23102014.jpg

Filmposter Exodus: Gods and Kings (links Christan Bale als Mozes)