Onze predikant, ds. Jelle Knol, heeft op 29 oktober een beroep ontvangen van de NGK Hoorn. Op zondag 14 november is bekendgemaakt dat hij dat beroep heeft aangenomen. Aankomende zondag zullen wij in de dienst afscheid nemen van ds. Jelle Knol en zijn gezin. Gelukkig kan een groot gedeelte van de gemeente aanwezig zijn door de nieuwe opstelling. Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn is de dienst online te volgen.

In deze dienst zal ook Michelle belijdenis doen. Het einde van de dienst zal in het teken staan van het afscheid van ds. Jelle Knol. 

Voor de kerkenraad komt er een periode aan waarin veel werk op ons afkomt. Naast het reguliere werk in de gemeente gaan we ons ook op de toekomst bezinnen. Lastig genoeg in coronatijd. En we gaan op zoek naar een opvolger voor ds. Jelle Knol. Er zal een beroepingscommissie komen die een afspiegeling vormt van de gemeente. 

En zo gaan we als Leliekerk vanaf medio februari as. door als vacante kerk, een gemeente zonder predikant. Gelukkig mogen we weten dat de grote Prediker Zijn kerk niet in de steek laat. Hij zal blijven zorgen! 

G-8MVF8SGDYW