Heeft u behoefte aan een praatje, een luisterend oor of vindt u het gewoon gezellig om andere mensen te ontmoeten, kom dan langs. Elke woensdagmorgen kunt u terecht bij één van de kerken in Krommenie voor gezelligheid en ontmoeting. Dit is een gezamenlijk project van de Raad van Kerken en de Zonnebloem. Gewoon voor een praatje, een spelletje en een luisterend oor. ’s Morgens van 10 tot 12 uur 

Locaties:

  • Ontmoetingsruimte Petruskerk, Snuiverstraat 2, elke eerste woensdag van de maand georganiseerd door de Zonnebloem
  • Doopsgezinde Vermaning aan de Noorderhooofdstraat 46, elke tweede woensdag van de maand georganiseerd door de Protestantse gemeente Krommenie)
  • Ontmoetingsruimte Petruskerk, Snuiverstraat 2, elke derde woensdag van de maand georganiseerd door de RK Parochie
  • Leliekerk, Lisdoddelaan 2, elke vierde woensdag van de maand georganiseerd door de Ned. Ger. Kerk Krommenie
  • Oud Katholieke Nicolaaskerk aan de Noordehoofdstraat 131, elke vijfde woensdag van de maand

We hopen u snel te zien! 

G-8MVF8SGDYW