Op zondag 5 september hopen we het nieuwe kerkelijke seizoen te beginnen met een Startzondag-dienst met als thema „Jezus‟ formatie‟. We kijken naar de groep van 12 leerlingen die Jezus aanstelt als begin van de kerk. Zeer verschillend, maar een eenheid door Jezus te volgen, net als wij als gemeente mogen zijn. Voor de vakantie lieten we weten dat we mogelijk een ontmoeting in de buitenlucht en/of een sing-in zouden willen organiseren. Helaas hebben we als liturgie-commissie de conclusie moeten trekken dat het huidige risiconiveau in de regio Zaanstreek-Waterland dat volgens de landelijke afspraken niet toelaat. Evengoed hopen we op een mooie, inspirerende dienst, waarin we in afhankelijkheid van God het seizoen starten. 

G-8MVF8SGDYW