Vanaf 26 juni zijn er weer nieuwe versoepelingen doorgevoerd. NGK Leliekerk Krommenie volgt de routekaart van kerken die in maart is vastgelegd. Dit betekent dat er 100% van de capaciteit van de vaste zitplaatsen mag worden gebruikt mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Dit zou voor de Leliekerk inhouden dat er 45 mensen mogen komen. Gezinnen hoeven onderling de 1,5 meter niet te houden. Dit betekent dat de capaciteit iets verruimd kan worden. Per zondag zal dit dus bekeken worden.

Wel is het belangrijk dat iedereen geregistreerd wordt, het is dus nog steeds nodig om u in te schrijven voor een kerkdienst. Hiervoor ontvangen de gemeenteleden een mail. Wilt u ook een kerkdienst bezoeken en ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op.

De mondkapjesplicht is vervallen en een andere positieve ontwikkeling is dat er weer voorzichtig gezongen worden. We hopen u snel weer te zien in de Leliekerk. De kerkdiensten zijn ook online te volgen.

G-8MVF8SGDYW